Azəricə (Azərbaycan dili)

LABTECH

Enter Site Slogan

Laborator avadanlıq

Qızılağac qoruğunda işçilərin suyun keyfiyyətinin müəyyən edilməsi bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.

Labtech TM şirkəti və UNDP-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Respublikanın mühafizə olunan ərazilərində Dəniz Ekosistemlərinin Səmərəli İdarəçiliyinin Təkmilləşdirilməsi Layihəsi çərçivəsində suyun keyfiyyətinin müəyyən edilməsi üçün sınaq avadanlığı dəstlərinin təchizatı üzrə müqavilə imzalamışdır. Layihə Ekoloğiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən seçilmiş Qızılağac qoruğunun Milli Parka çevrilməsi məqsədini daşıyır.

Təchiz olunan sınaq avadanlığı qoruğun elmi və nəzarətçi personalının suyun keyfiyyət sınaqlarının keçirilməsi bacarıqlarını inkişaf etdirməyə və makro-nümunələrin sınaqdan keçirilməsi və göstəricilərin (elektrik keçiciriliyi, duzluluğu, həll olunmuş oksigen, pH, temperatur, nitratlar, hidrokarbogenlər, xlor tərkibli gübrələr və xlor üzvi birləşmələri) qeydə alınması üçün xidmət göstərəcəkdir.

Online cavab

Analız üçün avadanlıqlar

Laborator mebel və şkaflar